O nás

Sme záujmové združenie právnických osôb
  • CENTRUM FUTBALOVEJ MLÁDEŽE
  • JOZEFA ADAMCA


Orgánmi združenia
  • CFM JA


Štruktúra a manažment
  • CFM JA
  • akadémie

Výkonný výbor CFM JA


Inf. Jozef Svetlík

Predseda Výkonného výboru CFM JA

Ing. Milan Jurda

Podpredseda Výkonného výboru CFM JA

Mgr. Juraj Valo

Člen výkonného výboru CFM JA

Mgr. František Klinovský

Člen výkonného výboru CFM JA

Varga Andrej

Člen výkonného výboru CFM JA

Mgr. Juraj Filo

Člen výkonného výboru CFM JA

Tibor Šurín

Člen výkonného výboru CFM JA

Mgr. Vladimír Hornáček

Člen výkonného výboru CFM JA


Šeftréner a tréneri CFM JA


0
+
hodín
0
šťastných detí
0
gólov
0
zápasov

Rodičia
Deti
Koncepcia
akadémia CFM JA
Spoločný projekt samospráv Trebatíc a Krakovian v spolupráci s miestnymi futbalovými klubmi OFK Trebatice a FK Krakovany pri výchove futbalovej mládeže s jednoznačným  cieľom – vytvoriť podmienky pre aktívne trávenie voľného času detí a mládeže najmä z Trebatíc, Krakovian a zo spádovej oblasti Mikroregiónu nad Holeškou.
Zámernou, cieľavedomou a systematickou prácou vyvolávať v deťoch a mládeži záujem o šport, následnú spokojnosť rodičov, nadviazať na už existujúcu spoluprácu futbalových klubov OFK Trebatice a FK Krakovany, skvalitnenie tréningového procesu, individuálny prístup k deťom i k rodinným príslušníkom, a v neposlednom rade vytvoriť fungujúcu komplexnú „futbalovú rodinu“.

Tréningový proces zabezpečovať v Trebaticiach a Krakovanoch, a to za spoločného jednotného smerovania, plnenia úloh, dodržiavania disciplíny, postupného napredovania a skvalitnenia futbalu – hry ako takej. Domáce majstrovské zápasy hrať spoločne všetky kategórie (okrem dorastencov) v jeden deň v mesiaci (napr. v predpoludňajších hodinách v sobotu), raz mesačne na štadióne v Trebaticiach, raz mesačne v Krakovanoch, čím sa do budúcnosti vytvorí príjemné prostredie pre deti, rodičov, blízkych a priaznivcov športu, s návratom k futbalovým tradíciám v mikroregióne.

Sústrediť mládež z oblasti Mikroregiónu nad Holeškou do Trebatíc a Krakovian. Vytvoriť komplexný a kvalitný team zodpovedný za existenciu centra, za tréningový proces a výchovu mládeže, ktorá bude rozvíjať nadanie detí na najvyššiu možnú športovú úroveň v zmysle vytvorenia vhodnej záujmovej činnosti a trávenia voľného času, čo bude mať následne pozitívny vplyv na ich výchovu, a aj na spoločnosť.

Mikroregión nad Holeškou tvorí 15 obcí – Trebatice, Krakovany, Borovce, Rakovice, Veselé, Dubovany, Veľké Kostoľany, Nižná, Chtelnica, Dolný Lopašov, Šterusy, Kočín-Lančár, Prašník, Šípkové, Ostrov a mesto Vrbové.

Projekt CFM JA vznikol uzatvorením zmluvy o založení záujmového združenia právnických osôb medzi zmluvnými stranami – Obecný Futbalový Klub Trebatice a Mestský Futbalový Klub Vrbové.
Predmet činnosti: vybudovanie funkčného systému vyhľadávania, výberu, starostlivosti a výchovy talentovanej futbalovej mládeže od prípraviek cez žiakov až po dorastencov a následná reprezentácia zmluvných strán na úrovni mládežníckych republikových a regionálnych výberov. Základnou filozofiou a cieľom združenia „CFM JA“  je vytvoriť podmienky, aby každé dieťa v rámci združenia mohlo prežiť šťastné a radostné detstvo prostredníctvom športovania, ktoré má byť hlavne pre radosť a zábavu.