O nás

Sme záujmové združenie právnických osôb
  • CENTRUM FUTBALOVEJ MLÁDEŽE
  • JOZEFA ADAMCA


Orgánmi združenia
  • CFM JA


Štruktúra a manažment
  • CFM JA
  • akadémie

Výkonný výbor CFM JA

Šeftréner a tréneri CFM JA


0
+
hodín
0
šťastných detí
0
gólov
0
zápasov

Rodičia
Deti
Koncepcia
akadémia CFM JA
Spoločný projekt samospráv Trebatíc a Krakovian v spolupráci s miestnymi futbalovými klubmi OFK Trebatice a FK Krakovany pri výchove futbalovej mládeže s jednoznačným  cieľom – vytvoriť podmienky pre aktívne trávenie voľného času detí a mládeže najmä z Trebatíc, Krakovian a zo spádovej oblasti Mikroregiónu nad Holeškou.
Zámernou, cieľavedomou a systematickou prácou vyvolávať v deťoch a mládeži záujem o šport, následnú spokojnosť rodičov, nadviazať na už existujúcu spoluprácu futbalových klubov OFK Trebatice a FK Krakovany, skvalitnenie tréningového procesu, individuálny prístup k deťom i k rodinným príslušníkom, a v neposlednom rade vytvoriť fungujúcu komplexnú „futbalovú rodinu“.

Tréningový proces zabezpečovať v Trebaticiach a Krakovanoch, a to za spoločného jednotného smerovania, plnenia úloh, dodržiavania disciplíny, postupného napredovania a skvalitnenia futbalu – hry ako takej. Domáce majstrovské zápasy hrať spoločne všetky kategórie (okrem dorastencov) v jeden deň v mesiaci (napr. v predpoludňajších hodinách v sobotu), raz mesačne na štadióne v Trebaticiach, raz mesačne v Krakovanoch, čím sa do budúcnosti vytvorí príjemné prostredie pre deti, rodičov, blízkych a priaznivcov športu, s návratom k futbalovým tradíciám v mikroregióne.

Sústrediť mládež z oblasti Mikroregiónu nad Holeškou do Trebatíc a Krakovian. Vytvoriť komplexný a kvalitný team zodpovedný za existenciu centra, za tréningový proces a výchovu mládeže, ktorá bude rozvíjať nadanie detí na najvyššiu možnú športovú úroveň v zmysle vytvorenia vhodnej záujmovej činnosti a trávenia voľného času, čo bude mať následne pozitívny vplyv na ich výchovu, a aj na spoločnosť.

Mikroregión nad Holeškou tvorí 15 obcí – Trebatice, Krakovany, Borovce, Rakovice, Veselé, Dubovany, Veľké Kostoľany, Nižná, Chtelnica, Dolný Lopašov, Šterusy, Kočín-Lančár, Prašník, Šípkové, Ostrov a mesto Vrbové.

Projekt CFM JA vznikol uzatvorením zmluvy o založení záujmového združenia právnických osôb medzi zmluvnými stranami – Obecný Futbalový Klub Trebatice a Mestský Futbalový Klub Vrbové.
Predmet činnosti: vybudovanie funkčného systému vyhľadávania, výberu, starostlivosti a výchovy talentovanej futbalovej mládeže od prípraviek cez žiakov až po dorastencov a následná reprezentácia zmluvných strán na úrovni mládežníckych republikových a regionálnych výberov. Základnou filozofiou a cieľom združenia „CFM JA“  je vytvoriť podmienky, aby každé dieťa v rámci združenia mohlo prežiť šťastné a radostné detstvo prostredníctvom športovania, ktoré má byť hlavne pre radosť a zábavu.